Researcher

נתן דניאל

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552551

פקס

02-6669706

דוא"ל

daniel.nathan@boi.org.il

חוקר, בתחום ניתוח מוניטרי, אגף מוניטרי - חטיבת המחקר

השכלה

2010- מוסמך במתמטיקה שימושית בתחום מימון , אוניברסיטת בר-אילן


ניסיון מקצועי

 2009- כלכלן בחטיבת המחקר, בנק ישראל

 2007-2009  כלכלן במחלקה המוניטרית, בנק ישראל​


תחומי ענין

שוק ההון​ הישראלי, אקונומטריקה, תמחור נכסים - אופציות, עקומי תשואות.


 ​​לאתר האישי​​


<div class="ExternalClassBFE3AAF55BE94E2E82E29B8E2D5662C6"><p style="font-family:arial;font-size:16px"><br /></p> <span style="font-size:16px"><strong> </strong></span></div>

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.