Researcher

סגל גיא

תפקיד

חוקר בכיר

טלפון

02-6552529

פקס

02-6669529

דוא"ל

guy.segal@boi.org.il

חוקר בכיר, בתחום ניתוח מוניטרי, אגף מוניטרי - חטיבת המחקר

השכלה

2014 - דוקטור לכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב

2004- מוסמך בכלכלה חקלאית, האוניברסיטה העברית

1999- בוגר החוג לכלכלה חקלאית, האוניברסיטה העברית​

ניסיון מקצועי

2004-  כלכלן, בנק ישראל​

2000-2001 עוזר מחקר, האוניברסיטה העברית

 

תחומי ענין

מקרו-כלכלה, מדיניות מוניטרית אופטימלית, אמידה בייסיאנית​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.