Researcher

סטרבצ'ינסקי מישל

טלפון

02-6552601

פקס

02-6669615

דוא"ל

michel.strawczynski@boi.org.il

מנהל חטיבת המחקר

השכלה


1994- פוסט דוקטורט ב-MIT

1993 - דוקטור לכלכלה, האוניברסיטה העברית

1988- מוסמך בכלכלה, האוניברסיטה העברית

1985- בוגר החוג לכלכלה, אוניברסיטה של הרפובליקה באורוגוואי​

ניסיון מקצועי

2017  -  מנהל חטיבת המחקר

2012 + פרופסור נלווה באוניברסיטה העברית

2012-2008 - מנהל האגף למקרו כלכלה ומשנה למנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל

2008-2000 - סגן מנהל מחלקת המחקר, בנק ישראל

1993-2000 - כלכלן וראש התחום הריאלי והסקטור הציבורי, בנק ישראל

1985-1988 - כלכלן באגף תכנון ומדיניות, משרד האנרגיה והתשתית 

תחומי ענין

כלכלת ישראל, כלכלה ציבורית, מקרו-כלכלה ומדיניות פיסקלית​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.