Researcher

פורת יהודה

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552683

פקס

02-6669683

דוא"ל

yehuda.porath@boi.org.il

חוקר, בתחום מדיניות, אגף מקרו כלכלה ומדיניות -חטיבת המחקר

השכלה

2009- מוסמך בכלכלה פיננסית, האוניברסיטה העברית

2007- בוגר החוג לכלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית​

ניסיון מקצועי

2008-  כלכלן, חטיבת המחקר, בנק ישראל

2006-2008 עוזר מחקר, בנק ישראל

2008  עוזר מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

2007-2009 עוזר הוראה, האוניברסיטה העברית

2007-2008 עוזר מחקר, האוניברסיטה העברית​

תחומי ענין

מימון ציבורי, ניהול חוב ציבורי, מימון אנרגיה, מדיניות תחבורה, כללים פיסקאליים, השוואות פיסקאליות בין-לאומיות.​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.