Researcher

פינקלשטיין עדי

תפקיד

חוקרת

טלפון

02-6552621

פקס

077-8984916

דוא"ל

adi.finkelstein@boi.org.il

חוקרת, בתחום מדיניות, אגף מקרו כלכלה ומדיניות - חטיבת המחקר

השכלה

2017 - M.A בכלכלה ומדיניות ציבורית

2014 - B.A בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה

ניסיון מקצועי

2017 - חוקרת בתחום מדיניות,​ אגף מקרו כלכלה ומדיניות - חטיבת המחקר

2014-2017 - עוזרת מחקר בחטיבת המחקר, בנק ישראל

2015-2017 - עוזרת הוראה באוניברסיטה העברית

2013-2015 - עוזרת מחקר באוניברסיטה העברית

תחומי ענין

כלכלה ציבורית, כלכלה עירונית, מדיניות פיסקאלית​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.