Researcher

פלד-לוי אסנת

תפקיד

חוקרת בכירה

טלפון

02-6552671

פקס

02-6669671

דוא"ל

osnat.peled@boi.org.il

חוקרת בכירה, בתחום מדיניות, אגף מקרו כלכלה ומדיניות​ - חטיבת המחקר

השכלה

דוקטורנטית בחוג לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן

1995- תואר שני בכלכלה , Princeton University

1991- ,תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב​

ניסיון מקצועי

1998-  חוקרת, בנק ישראל​

תחומי ענין

כלכלת עבודה ומדיניות רווחה; קיטוב ומעמד הביניים

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.