Researcher

פרידמן יואב

תפקיד

ראש תחום

טלפון

02-6552612

פקס

02-6669612

דוא"ל

yoav.friedmann@boi.org.il

ראש תחום מדיניות, אגף מקרו כלכלה ומדיניות - חטיבת המחקר​

השכלה

2007- דוקטור לכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב

1994- מוסמך בכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב

1991- בוגר החוג לפיסיקה, אוניברסיטת תל-אביב​

ניסיון מקצועי

2008-2011 יועץ בכיר לדירקטור, קרן המטבע הבינלאומית

2003-2008 כלכלן בכיר, מחלקת המחקר-בנק ישראל

1997-2003 כלכלן, מחלקת המחקר-בנק ישראל​

1994-1997 כלכלן, הפיקוח על מטבע החוץ-בנק ישראל

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.