Researcher

פרסמן נטליה

תפקיד

חוקרת

טלפון

02-6552637

פקס

02-6669637

דוא"ל

natalya.presman@boi.org.il

חוקרת, בתחום מדיניות מקרו-יציבותית, אגף פיננסי - חטיבת המחקר

השכלה

2006- דוקטור לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון​

2000- מוסמך בכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון

2000- בוגר החוג לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון

ניסיון מקצועי

2006-  כלכלנית, בנק ישראל

2004-2006 חוקרת במסגרת התוכנית לכלכלה ולחברה, מכון ון לי בירושלים

2003-2006 מרצה, אוניברסיטת בן-גוריון

2000-2003 מרצה, המכללה האקדמית ספיר​

תחומי ענין

כלכלת עבודה, כלכלה אזורית​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.