Researcher

צור שי

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552689

פקס

02-6669689

דוא"ל

shay.tsur@boi.org.il

חוקר, בתחום מקרו ופעילות המשק, אגף מקרו כלכלה ומדיניות - חטיבת המחקר​

השכלה

2015 ואילך - לימודים לתואר שלישי, אוניברסיטת תל-אביב

2010- מוסמך בכלכלה, האוניברסיטה העברית

2005- בוגר החוג לכלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית​

ניסיון מקצועי

2006-  חוקר, חטיבת המחקר- בנק ישראל

2004-2006 עוזר מחקר, חטיבת המחקר- בנק ישראל​

תחומי ענין

מקרו כלכלה ובפרט חשבונאות לאומית וצמיחה כלכלית, כלכלת חינוך.​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.