Researcher

קוטאי ארי

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552635

פקס

077-8984886

דוא"ל

Ari.Kutai@boi.org.il

חוקר, בתחום ניתוח מוניטרי, אגף מוניטרי ​- חטיבת המחקר

השכלה

2012-2014 - תואר שני (M.A) בכלכלה במסלול המחקרי באוניברסיטה העברית בירושלים. (סיום התואר בהצטיינות) תחום מחקר: שוק העבודה (Search and matching).

2009-2012 - תואר ראשון (B.Sc)  במתמטיקה וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.​

ניסיון מקצועי

2016 - היום: בנק ישראל, חטיבת המחקר, אגף מוניטרי, חוקר בתחום ניתוח מוניטרי.

2016-2015- Deloitte Israel, כלכלן בצוות ניהול סיכונים פיננסיים.

2014-2013 -  אוניברסיטת תל אביב, עוזר מחקר בביה"ס לכלכלה.

2014-2011 - האוניברסיטה העברית, מתרגל בחוג לכלכלה ובחוג למתמטיקה.​

תחומי ענין

מדיניות מוניטרית, תמסורת המדיניות המוניטרית אל שוק ההון, מדיניות מוניטרית לא קונבנציונלית.​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.