Researcher

רוזנשטרום עירית

תפקיד

חוקרת בכירה

טלפון

02-6552569

פקס

02-6669569

דוא"ל

irit.rozenshtrom@boi.org.il

חוקרת בכירה, בתחום ניתוח מוניטרי, אגף מוניטרי - חטיבת המחקר

השכלה

2002- מוסמך בכלכלה, הרווארד​

1999- מוסמך בכלכלה, האוניברסיטה העברית

1995- בוגר החוג לכלכלה ומתמטיקה, האוניברסיטה העברית

ניסיון מקצועי

2005-  כלכלנית, בנק ישראל​

תחומי ענין

כלכלה מוניטרית, מודלים מאקרו-כלכליים.​

לפרסומים של חוקר זה בשפה האנגלית​

פרסומים מקצועיים שלא פורסמו בבנק ישראל:

  The term premium in a small open economy: A micro-founded approach (with Alex Ilek) International Review of Economics and Finance, Forthcoming
ה​תערבות בשוק המט"ח בסביבת ריבית אפס (ZLB), עירית רוזנשטרום בשיתוף עם ד"ר אורן לוינטל, מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, נייר מדיניות מכון אהרן למדיניות כלכלית, דצמבר 2016​
 

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.