Researcher

ריבון סיגל

תפקיד

ראש אגף

טלפון

02-6552610

פקס

02-6669610

דוא"ל

sigal.ribon@boi.org.il

מנהלת אגף מוניטרי, חטיבת המחקר

השכלה

1998- דוקטור לכלכלה, האוניברסיטה העברית, ירושלים​

1990- מוסמך בכלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

1987- בוגר החוג לכלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

ניסיון מקצועי

1986-  כלכלנית, בנק ישראל​

תחומי ענין

כלכלה מוניטרית.​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.