Researcher

רמות-ניסקה תמר

תפקיד

חוקרת

טלפון

02-6552536

פקס

02-6669558

דוא"ל

tamar.ramot-nyska@boi.org.il

חוקרת, בתחום מדיניות,  אגף מקרו כלכלה ומדיניות - חטיבת המחקר​

השכלה

2021 - דוקטור לכלכלה, האוניברסיטה העברית

2006- מוסמך בכלכלה, האוניברסיטה העברית

2003- בוגר החוג לפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה, האוניברסיטה העברית​

ניסיון מקצועי

2010-  חוקרת, בנק ישראל

2008-2009 חוקרת, Hamburg Institute for International Econ

2006-2008 עוזרת מקצועית למשנה לנגיד, בנק ישראל​

תחומי ענין

שוק העבודה, הזדקנות כוח העבודה, סיוע בדיור.​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.