Researcher

שטינברג נדב

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552587

פקס

02-6669587

דוא"ל

nadav.steinberg@boi.org.il

חוקר, בתחום מוסדות ושווקים פיננסיים, אגף פיננסי - חטיבת המחקר

השכלה

2009- מוסמך בכלכלה פיננסית, האוניברסיטה העברית

2007- בוגר החוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית​

ניסיון מקצועי

2009-  כלכלן, חטיבת המחקר- בנק ישראל

2008-2009 כלכלן, חטיבת מידע וסטטיסטיקה- בנק ישראל

2006-2008 עוזר כלכלן, מחלקת פעילות המשק במט"ח- בנק ישראל​

תחומי ענין

עקומי תשואות אג"ח ממשלתיות, קבוצות עסקיות, קופות גמל, יחסים פיננסיים.​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.