השפעתם של משתני מדיניות והעלייה על היצע התוצר העיסקי ומרכיביו, גורמי הייצור והפיריון: ישראל 1995-1960

01/12/1998 |  לביא יעקב, סטרבצ'ינסקי מישל

תמצית

העבודה בחנה את השפעתם של משתני המדיניות והעלייה על היצע התוצר בהסתמך
על המודל הניאוקלאסי. הגישה האמפירית מבוססת על אמידת משוואות בצורה המצומצמת
באמצעותן נבחנת השפעת משתני המדיניות על התוצר ומרכיביו- גורמי הייצור והפיריון.

המחקר בשלמותו כקובץ PDF

 לדף מאמרים לדיון של חטיבת המחקר