ההבדלים בין המגזרים הציבורי והפרטי במיומנויות העובדים המשכילים ובתשואה שהמיומנויות משיאות לשכר, והקשר בין שני המשתנים : עדויות מסקרי PIAAC

תקציר 

מחקר זה מתייחס לשורת מדינות ובוחן כיצד המגזר הפרטי נבדל מהציבורי בהתפלגותן של מיומנויות היסוד המאפיינות את העובדים המשכילים, ואילו משתנים מתואמים עם הבדלים אלו. נמצא כי כמעט בכל המדינות התשואה למיומנויות גבוהה יותר במגזר הפרטי, אך יש בין המדינות שוֹנוּת גדולה; פער התשואות בישראל דומה לממוצע של שאר המדינות בקרב הגברים וגבוה יחסית בקרב הנשים. ככל שהפער גדל כך עולה מיומנותם של העובדים במגזר הפרטי יחסית למיומנותם של המועסקים במגזר הציבורי. עוד נמצא כי ככל שגדל התוצר לנפש במדינה כך עולה מיומנותם של הגברים המשכילים במגזר הציבורי יחסית למיומנות המשכילים במגזר הפרטי.  ​

למאמר המלא כקובץ PDF​

​​