מדיניות מוניטרית אופטימלית כאשר לבנק המרכזי ולציבור ציפיות שונות

19/03/2014 |  אילק אלכס, סגל גיא

 

תמצית:

אנו מציעים גישה חדשה למידול ולביצוע של מדיניות מוניטרית אופטימלית כאשר לבנק המרכזי ולציבור יש הנחות שונות לגבי האופן שבו הכלכלה מתנהגת. בהינתן הבדל זה בין הבנק המרכזי לציבור, אנו מראים כי כדי לנהל מדיניות מוניטרית אופטימלית על הבנק המרכזי למדל את מנגנון יצירת הציפיות של הציבור ולשלבו במודל המבני של הבנק. זאת מאחר שהציפיות של הציבור משפיעות על הכלכלה. גישה זו ממקסמת את הרווחה של הציבור משום שהבנק המרכזי מנצל בצורה יעילה את הקשרים בין המשתנים הכלכליים המשפיעים על הציפיות של הציבור. אם הבנק המרכזי מתעלם מההבדל שבינו לבין הציבור ומתעלם ממנגנון יצירת הציפיות של הציבור, אזי הדבר מוביל לפגיעה משמעותית ברווחה.

למאמר המלא באנגלית כקובץ

PDF