הרפורמה במערכת הפיננסית בישראל וזרמי הכספים של חברות התעשייה הנסחרות בציבור

30/06/2000 |  בלס אשר, יושע עובד