השפעת הגלישה של המחקר והפיתוח על הצמיחה והפריון בתעשייה הישראלית, 1990 עד 1994

29/05/2001 |  בר אליעזר שמחה, ברגמן אריה