על עוני, עבודה ומה שביניהם

03/09/2001 |  פלוג קרנית, קסיר (קלינר) ניצה