האם הון סיכון הוא מיוחד? עדויות אמפיריות משוק הון סיכון שהחל ביוזמה ממשלתית