מדיניות הממשלה ושיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של האוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים - ישראל ומדינות OECD בשנות התשעים

07/05/2002 |  ברנדר עדי, פלד-לוי אסנת, קסיר (קלינר) ניצה