כניסת בנקים זרים להשקעות לישראל והשפעתה על שווי המשקל התחרותי בשוק החיתום

11/09/2002 |  בר חדוה, לוקומט רנט, נחמני אהוד