האם המדיניות - פיסקלית ומוניטרית - משתקפת בתשואות הריאליות בשוק הכספים? עדויות אמפריות מישראל

18/05/2003 |  בר חדוה, ברנדר עדי, ריבון סיגל