ביקוש לכסף בישראל בשנים 1994 עד 2001: גישת קו-אינטגרציה במסגרת מודל של Error Correction