סקר הצרכנים בישראל: מדד מוביל לצריכה הפרטית

09/09/2003 |  ברוידא קובי, פרידמן עמית