בחינה אמפירית של השפעת המדיניות הפיסקלית על הצריכה הפרטית בישראל עם דגש על גישת הציפיות הפיסקליות

28/10/2003 |  לביא יעקב, סטרבצ'ינסקי מישל