מחזוריות המדיניות הפיסקאלית בישראל

30/04/2007 |  סטרבצ'ינסקי מישל, זעירא יוסף
מחזוריות המדיניות הפיסקאלית בישראל
סטרבצ'ינסקי מישל וזעירא יוסף
תקציר
מאמר זה בודק את תגובת המדיניות הפיסקאלית למחזורי העסקים בישראל. נמצא כי גירעון הממשלה הרחבה פועל באופן אנטי-מחזורי בעוצמה מתונה, ובעיקר בתקופות שפל. ההוצאה הציבורית, ובמיוחד ההשקעה, פועלים באופן פרו-מחזורי. יחד עם זאת, נמצא כי הן גירעון הממשלה הרחבה והן ההוצאה הציבורית הגבירו את פעילותם האנטי-מחזורית לאחר תכנית הייצוב של 1985, תקופה המאופיינת בשיפור ניכר במשמעת הפיסקאלית. תוצאה זו מעידה על כך שהמשק הישראלי נמצא בתהליך מעבר ממדיניות פיסקאלית פרו-מחזורית, כפי שנהוג במדינות הלא מפותחות, למדיניות אנטי-מחזורית, המאפיינת את המדינות המפותחות.
המחקר בשלמותו (באנגלית) כקובץ PDF ()
לדף מאמרים לדיון של חטיבת המחקר