האם הסקטור העסקי בישראל פועל תחת תחרות משוכללת ותשואה קבועה לגודל - בחינה אמפירית לשנים 2006-1980

10/07/2009 |  ג'יברה יוסי, מנשה יגאל
תקציר
במאמר זה אנו בוחנים את קיומה של ההשערה המשותפת של תשואה קבועה לגודל והעדר כוח שוק על הסקטור העסקי בישראל, תוך יישום מבחן א-פרמטרי שהציע HALL במאמריו משנים 1988 ו-1991. התוצאות האימפריות המבוססות על נתוני התוצר, תשומות ההון והעבודה (כמות ואיכות) וניצולות גורמי הייצור בתדירות שנתית מאוששות את קיומה של תחרות משוכללת ברמה המצרפית. ניתן לומר כי התוצאות בעבודה תומכות מצד אחד בכפיית ההנחה של תשואה קבועה לגודל באמידת פונקצית הייצור של הסקטור העסקי בישראל ומצד שני מעמידות בספק את ההנחה שבסקטור העסקי בישראל קיים מצב תשואה קבועה לגודל יחד עם כוח שוק מונופוליסטי ועליות כניסה קבועות.

 

המחקר בשלמותו (באנגלית) כקובץ PDF


לדף מאמרים לדיון של חטיבת המחקר