האיחוד הכלכלי והמונטרי האירופי (EMU) וכיווני השפעתו האפשריים על ישראל

16/04/1999 |  עיני דלידה, שיפר זלמן