סל המטבעות, שער המרק-דולר ושער הין-דולר

25/08/1999 |  פרידמן יואב