הצעה לשינוי המדיניות בנושא שכר מינימום

17/07/2000 |  גוטליב דניאל, פלוג קרנית, קסיר (קלינר) ניצה
מסמך זה מציג את חוק שכר המינימום בישראל בפרספקטיבה בינלאומית וממליץ על כיווני השינוי הרצויים בחוק.