הצעה לשינוי המדיניות בנושא שכר מינימום

17/07/2000 |  גוטליב דניאל, פלוג קרנית, קסיר (קלינר) ניצה