אמידת פער התוצר ובחינת השפעתו על האינפלציה בישראל בשנים האחרונות

01/08/2002 |  אלקיים דוד, רגב מרים, אלאשווילי יעקב