השערת הניטרליות של שיעור האבטלה ביחס לאינפלציה בישראל - בחינה אמפירית, 1990 עד 1998

01/06/1999 |  אלקיים דוד, סוקולר מאיר