כתבי עת בהוצאת בנק ישראל

בסקר בנק ישראל מתפרסמים מחקרים של כלכלני חטיבת המחקר ואחרים בטווח רחב של נושאים בכלכלת ישראל ובמדיניות כלכלית, שחלקם מתבססים על מחקרים שהתפרסמו קודם לכן במסגרת סדרת המאמרים לדיון של החטיבה. חוברות הסקר מתפרסמות זה כמה עשורים; מסקר מס' 73 ואילך הן מוצגות במלואן - בתוספת תקציר - גם באתר זה, בפורמט PDF, הניתן לצפייה ולהדפסה. ניתן לעיין בחוברות קודמות בספריית בנק ישראל ובספריות של האוניברסיטאות בארץ.

הסקר מתפרסם בדפוס, ונשלח למוסדות ציבוריים, לאוניברסיטאות ולספריות בארץ ובחו"ל.​​
סקר בנק ישראל
92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 53, 52, 51, 50, 48-49, 47, 45-46, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,

(Israel Economic Review (IsER

ב-(Israel Economic Review (IsER מתפרסמים מחקרים של כלכלני חטיבת המחקר ואחרים על מגוון נושאים הקשורים למשק הישראלי ולמדיניות הכלכלית, חלקם פורסמו ברבעון לכלכלה ובסקר בנק ישראל. ה-IsER מתפרסם החל משנת 2003 פעמיים בשנה, באנגלית בלבד. ל-Israel Economic Review