ציפיות אינפלציוניות בישראל בשנים 1965 עד 1980

01/12/1983 |  גוטליב דניאל, פיטרמן סילביה

במשך עשרים השנים האחרונות חלו במשק הישראלי שינויים ניכרים ברמת האינפלציה ובתהליך האינפלציוני, ומאז 1980 עלה שיעור האינפלציה על 100
אחוזים. על רקע זה נערך מחקרנו, שנושאו ציפיות אינפלציוניות. את פונקציות הציפיות גזרנו מנתוני מהירות המחזור של פיקדונות עו''ש ומשיעורי הריבית
הדביטורית בתקופה שמ1965 עד 1980. יתרונה של שיטה זו הוא בהימנעות מהנחות על תהליכים מיכניסטיים ליצירת ציפיות (כגון ציפיות אדפטיביות) ובהעדר
טעויות מדידה, הנגרמות במשאל ישיר על ציפיות.

 

למאמר המלא על ציפיות אינפלציוניות בישראל בשנים 1965 עד 1980