לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות

ניתוחי עומק של סוגיות נבחרות בתחומים שונים של הכלכלה מתפרסמים ב"לקט מחקרים". בעבר ניתוחים כאלה היו נכללים כתיבות בפרסום "סקירות ההתפתחויות התקופתיות של בנק ישראל". רבים מניתוחים אלה מעוררים עניין גם שנים רבות לאחר פרסומם.