27/01/2021 | הוספת חתימת הנגיד, פרופ' אמיר ירון על שטרות ה-100 ₪ וה-200 ₪ בימים הקרובים, יופצו לציבור לראשונה שטרות הנושאים את חתימתו של הנגיד המכהן, הפרופ' אמיר ירון ... המשך הכתבה בנושא הוספת חתימת הנגיד, פרופ' אמיר ירון על שטרות ה-100 ₪ וה-200 ₪ ...
02/07/2021 | ממשלת ישראל אישרה את הצעת בנק ישראל להנפקת מהדורה מיוחדת של מטבע הוקרה בעריך של 5 ש"ח שייכנס למחזור המזומן, ויוקדש לצוותי הרפואה בישראל על תרומתם ומאבקם למ... המשך הכתבה בנושא בנק ישראל ינפיק למחזור מטבע הוקרה לצוותי הרפואה ...
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​