יואב להמן, המפקח על הבנקים, הודיע על סיום כהונתו ופרישתו מבנק ישראל

04/09/2006
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות רווחה ושוק העבודה
4.9.2006
 
יואב להמן, המפקח על הבנקים, הודיע על סיום כהונתו ופרישתו מבנק ישראל
 
יואב להמן, המפקח על הבנקים ,הודיע לנגיד פרופ' סטנלי פישר כי הוא מבקש לסיים את תפקידו ולפרוש מן הבנק.
להמן (51) אשר משרת בבנק ישראל כבר 28 שנים, מרביתן בפיקוח על הבנקים, החליט כי מיצה תחום זה בשירות הציבורי, וכי הוא מעוניין להשתלב במגזר הפרטי ולעסוק בתחומי עניין נוספים.
להמן החל שירותו בפיקוח על הבנקים, בשנת 1978. בשנת 1991 התמנה לדובר בנק ישראל ובהמשך שימש כיועץ לנגיד. בשנת 1996 חזר לפיקוח על הבנקים, כסגן המפקח, ובמרץ 2003 מונה לתפקיד המפקח על הבנקים.
בתחילת כהונתו כמפקח, נדרש להמן להתמודד עם בעיות האשראי בבנקים שנוצרו בעטיו של המיתון העמוק של 2001/2. ביקורות אשראי נרחבות של הפיקוח הביאו לשיפור ניהול האשראי ולביצוע הפרשות לחובות מסופקים במליארדי ₪. על מנת להתמודד עם בעיית ריכוזיות האשראי הגבוהה, הוא החמיר את המגבלות על האשראי המרבי לקבוצות הלווים הגדולות במשק. ההוראה הביאה לשיפור פיזור האשראי בבנקים ותרמה גם לפיתוח שוק האשראי החוץ בנקאי.
להמן נדרש גם לפעולה נרחבת ונחרצת להטמעת חוק איסור הלבנת הון בישראל. לפעילות זו של הפיקוח על הבנקים היה חלק חשוב בהוצאת מדינת ישראל מ"הרשימה השחורה" בתחום זה.
כחלק מלקחי נפילת בנק למסחר הוא נקט במהלך דיסקרטי וזהיר של סגירת כל הבנקים העצמאיים הזעירים, בהם הסיכון לכספי המפקידים היה גבוה מדי (בנקים כמו "בנק עולמי", "קופת העובד הלאומי נתניה", ועוד).
להמן היה חבר בוועדת בכר ושותף להנהגת הרפורמה שבהמלצותיה. על אף הטענות שהועלו על כך שהוצאת קרנות הנאמנות וקופות הגמל מידי הבנקים תפגע ברווחיותם וביציבותם, להמן תמך וקידם את הרפורמה, מתוך הכרתו בחשיבות פיתוח השווקים בישראל, עידוד התחרות ומזעור ניגודי העניינים.
בפעילותו כמפקח נתן להמן דגש מיוחד לצד הצרכני, והוציא הוראות שונות שטיפלו בהגנת הלקוחות בתחומים כמו המשכנתאות, כרטיסי האשראי, הקלת המעבר מבנק לבנק, ועוד.
בשנתיים האחרונות נתן הפיקוח על הבנקים דגש ניכר לקידום תשתיות הניהול של הבנקים, הנדרשות ליישום הסטנדרטים המתקדמים של באזל 2 בישראל: מערכות דירוג אשראי מתקדמות, שיפור מערך הבקרה הפנימית וניהול הסיכונים התפעוליים.
לאחרונה החל בהטמעת הוראת איסור החריגות "המאושרות" ממסגרות האשראי בחשבונות העו"ש. גם רפורמה זו, אם תנוצל נכון ע"י הלקוחות והבנקים, תתרום בעתיד לשיפור דפוסי ההתנהלות של הלקוחות ושל הבנקים, להגברת התחרות, להוזלת עלויות האשראי ולשיפור ניהול ותמחור הסיכונים בבנקים.
הנגיד נענה לבקשתו של המפקח, הודה לו על שירותו ותרומתו, איחל לו הצלחה בהמשך דרכו, ובקש ממנו להישאר בתפקידו עד למינוי מחליפו (עד סוף השנה).