הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מספר

המרכיב

פרט אימות מוגבר

1

טביעת אצבע

כן

2

זיהוי קול

כן

3

זיהוי של יד ופנים

כן

4

סריקה של רשתית העין

כן

5

זיהוי לפי תבנית הקלדה - הכוונה לאופן ההקלדה (קצב, עוצמה וכו') לא לתבנית עצמה (אשר יכולה להיחשב כאלמנט ידע). 

כן

6

קצב לב או תבנית תנועת גוף אחרת

כן

7

הזווית בה המכשיר מוחזק

לא

 

* יישום מרכיבים אלו צריך להתבצע באופן שיוביל לסבירות נמוכה כי גורם לא מורשה יאומת כמשלם.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/08/2023