הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מספר

המרכיב

פרט אימות מוגבר

1

החזקת מכשיר שאומת באמצעות יצירה או קליטה של One-Time Password

כן

2

החזקת מכשיר שאומת באמצעות חתימה (חומרה או טוקן תוכנה)

כן

3

החזקת מכשיר או כרטיס שאומת באמצעות QR - מקור חיצוני הקורא את קוד ה-QR מהכרטיס או מהמכשיר המאומת – זיהוי ייחודי.

כן

4

אפליקציה או דפדפן שאומת על ידי קישור המכשיר - קישור ייחודי בין המכשיר לאפליקציה\דפדפן.

כן

5

החזקת כרטיס חיוב שאומת באמצעות Point Of Sale

כן

6

החזקת כרטיס חיוב המאומת בקוד דינאמי

כן

7

החזקת איי מייל שאומת באמצעות One-Time Password

כן

8

החזקת קו נייח שאומת באמצעות One-Time Password

כן

9

אפליקציה המותקנת במכשיר

לא

10

החזקת כרטיס חיוב המאומת על ידי הפרטים המודפסים עליו

לא

11

החזקת כרטיס חיוב המאומת על ידי פרט מודפס אחר

לא

 

* יישום מרכיבים אלו צריך לכלול אמצעים למניעת שימוש לא מורשה במרכיב או ביכולת לשכפלו.

 

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/08/2023