הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

תחזית מקרו כלכלית - חטיבת המחקר

על תחזיות המקרו של חטיבת המחקר

על תחזיות המקרו של חטיבת המחקר

מדיניות מוניטרית הצופה את פני העתיד היא הבסיס להשגת יעד יציבות המחירים. כדי שיתאפשר למדיניות המוניטרית להשיג את היעד חטיבת המחקר מגבשת תחזית כלכלית לטווחים הקצר והארוך, וכן מנתחת את הגורמים התורמים לחוסר-הוודאות בתחזית. חטיבת המחקר של בנק ישראל מפרסמת בסוף כל רביע את התחזית המקרו-כלכלית (Staff forecast), המבטאת את הערכותיה לגבי ההתפתחות הצפויה של המשתנים העיקריים – בהם התוצר ורכיביו, התעסוקה, האינפלציה, הריבית והשכר. התחזיות נדונות בוועדה המוניטרית ומתפרסמות לציבור בצמידות להחלטות הריבית בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר של כל שנה. התחזית מתבססת על מספר מודלים, על מקורות מידע שונים ועל הערכה שיפוטית. בגיבוש התחזית משמש גם מודל ה-DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) למשק הישראלי, שפותח בחטיבת המחקר. זהו מודל מבני, המבוסס על יסודות מיקרו-כלכליים, שמאפשר לשלב את המידע מהמקורות השונים לחיזוי מקרו-כלכלי אינטגרטיבי של המשתנים השונים – תחזית בעלת עקביות פנימית וסיפור כלכלי. כן מאפשר המודל לבחון תרחישים חלופיים ולהעריך את מידת אי-הוודאות לגבי התממשות התחזית הבסיסית.

סינון

שנה / תקופה

תחזית מקרו כלכלית - חטיבת המחקר

45

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ינואר 2023

התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 2.8% ב-2023 ובשיעור של 3.5% ב-2024. שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים צפוי להיות 3.0%. וב-2024 צפוי שיעור האינפלציה לעמוד על 2.0%.

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוקטובר 2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוקטובר 2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, יולי 2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, יולי 2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ינואר 2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ינואר 2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוקטובר 2021

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוקטובר 2021

תחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, יולי 2021

תחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, יולי 2021

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ינואר 2021

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ינואר 2021

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוקטובר 2020

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוקטובר 2020

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוגוסט 2020

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוגוסט 2020
1
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 12/03/2023