החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל מממשת את מחויבויות הדיווח הסטטיסטי של הבנק המרכזי לארגונים הבין-לאומיים. במסגרת זו החטיבה מייצרת ומפיקה את הדיווחים השונים, מתעדכנת באופן שוטף בשינויים בתקנים הבין-לאומיים ומתאימה את המערכות הסטטיסטיות לצורכי המידע המשתנים.

​​​