החוב החיצוני ברוטו של המשק כלפי חו"ל (External Debt) מוגדר כסך התחייבויותיו לתושבי חוץ באמצעות מכשירי חוב בשקלים ובמטבע חוץ.

 

גיוס חוב מתושבי חוץ מגדיל את מקורות המימון של המשק, מוזיל את עלויות הגיוס שלו, מאפשר לו להשתלב בשווקים הגלובליים ותומך בצמיחתו. ניתוח נתוני החוב החיצוני מלמד על רמת הנזילות העומדת לרשות המשק ועל מידת האיתנות הפיננסית שלו מול חו"ל.

נתוני החוב החיצוני של המשק הישראלי מעובדים בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה של בנק ישראל על פי הנחיות של קרן המטבע הבין-לאומית. נתונים אלו משמשים את בנק ישראל בניתוח שוטף של המגמות בפעילות המשק מול חו"ל, מתפרסמים לציבור ומועברים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשם בניית מאזן התשלומים של המשק.

עבודה זו מציגה את ההגדרות והמושגים העיקריים הנוגעים לנתוני החוב החיצוני, מתארת את אופן המדידה של החוב והדיווח עליו ומדגימה את השימושים העיקריים בנתונים אלה, ביניהם השוואה בין-לאומית של אינדיקטורים מרכזיים.​

 

 

 

למאמר המלא

​​​​