תקציר:

בנייר זה אנו בוחנים את התפתחות הנזילות בשלושה שוקי אג"ח מרכזיים בישראל ממשלתי־שקלי, ממשלתי־צמוד ותאגידי־צמוד מאז ההתפשטות העולמית של מגפת הקורונה ועד לסוף יולי 2020. באפיון מצב הנזילות אנו משתמשים במדדים מקובלים לנזילות, הבוחנים את הנזילות מהיבט של עלות הנזילות, עומק השוק והפעילות. אנו מוצאים כי באמצע חודש מרץ 2020 נרשמה פגיעה חמורה בנזילות בשווקים שהתבטאה בעלייה משמעותית בעלות הנזילות בשוקי האג"ח. למרות הפגיעה החמורה, עלות הנזילות בשווקים אלו התאוששה במהירות בהשוואה להתאוששות הנזילות במשבר 2008, ורמתה בשוק האג"ח הממשלתיות בסוף התקופה הנבחנת קרובה יחסית לזו ששררה טרם המשבר. אנו מוצאים כי הפגיעה בנזילות בסגמנטים השונים בשוק הייתה משמעותית יותר ככל שרמת הנזילות טרם המשבר הייתה נמוכה יותר, ובפרט בשוק האג"ח התאגידי. אנו בוחנים בנייר את השפעת הצעדים שנקט בנק ישראל במהלך המשבר ומוצאים שלאחר פרסום עדכון לתוכנית לרכישת אג"ח בשוק המשני בהיקף של 50 מיליארד שקלים, והפעלתן במקביל של תוכניות בידי גורמים נוספים, נרשם שיפור משמעותי במדדי עלות הנזילות. זאת, לאחר שהצעדים הראשונים שננקטו, לפני פרסום התכנית הובילו לשיפור חלקי.

למאמר המלא בנושא: הנזילות בשׁוּקֵי אגרות החוב בישראל: ניתוח על רקע משבר הקורונה כקובץ PDF​