תקציר: 

בעבודה זו אנו מעריכים את השפעת ההטיות המגדריות של מורים בבתי ספר יסודיים על הישגיהם הלימודיים של בנים ובנות בחטיבת הביניים ובבית הספר התיכון ועל בחירתם במגמות מוגברות במתמטיקה ובמקצועות המדעיים בתיכון. לצורך זיהוי הסיבתיות, אנו מתבססים על ההשמה האקראית של מורים ותלמידים בכיתות הלימוד בבתי הספר היסודיים. מהתוצאות שלנו עולה כי ההטיות של המורים לטובת הבנים משפיעות באופן אסימטרי על בנים ובנות – השפעתן חיובית על הישגי הבנים ושלילית על הבנות. הטיות מגדריות כגון אלה משפיעות גם על המשך דרכם של התלמידים בלימודים מוגברים במתמטיקה בתיכון – על בנים באופן חיובי ועל בנות באופן שלילי. התוצאות שלנו מצביעות על כך שההתנהגות המוטית של מורים בשלב מוקדם של הלימודים במערכת החינוך נושאת בחובה השלכות ארוכות טווח על בחירת העיסוק ועל ההשתכרות בחיים הבוגרים, מפני שלימודים מתקדמים במקצועות המתמטיקה והמדעים בתיכון הם דרישת קבלה מוקדמת להשכלה גבוהה בהנדסה, במדעי המחשב וכד'. השפעה זו היא הטרוגנית, והיא רבה יותר עבור ילדים ממשפחות שבהן האב משכיל מן האם ועבור בנות מרקע סוציו-אקונומי נמוך.

 

למאמר המלא בנושא:על מקורות הפערים המגדריים בהון אנושי:ההשלכות של הטיות סטריאוטיפיות של מורים בטווח הקצר ובטווח הארוך כקובץ PDF