הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

צור כרמל

צור כרמל

חוקרתאגף פיננסי - תחום מדיניות מקרו יציבותית

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

רגולציה פיננסית, ארגון תעשייתי, ממשל תאגידי

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים