הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

קדמי איתי

קדמי איתי

חוקראגף פיננסי - תחום מוסדות ושווקים פיננסיים

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מימון חברות, גופים מוסדיים, רגולציה פיננסית, חשבונאות

תוצרים נוספים

תיבת תיבות וניתוחים בדוחות יציבות פיננסית העוסקים בנושאים: נדל"ן מניב, נדל"ן יזמי (ענף הבינוי), אשראי עסקי ונותני אשראי חוץ-בנקאיים –

  • ניתוח היציבות הפיננסית של החברות הציבוריות בענף ייזום הבנייה למגורים, תיבה 2, דוח היציבות הפיננסית (מחצית ראשונה, 2018)
  • הנדל"ן המניב בישראל, תיבה 2, דוח היציבות הפיננסית (מחצית שנייה, 2018)
  • ניתוח העמידות של החברות הציבוריות על רקע משבר הקורונה, תיבה 4, דוח היציבות הפיננסית (מחצית ראשונה, 2020)
  • ירידת השווי בחברות הנדל"ן המניב על רקע משבר הקורונה, תיבה 2, דוח היציבות הפיננסית (מחצית שנייה, 2020)
  • התפתחות הסיכונים בפעילותם של נותני האשראי החוץ-בנקאיים, תיבה 2, דוח היציבות הפיננסית (מחצית שנייה, 2021)
  • ניתוח הגורמים לצמיחת האשראי לענף הבנייה וההשלכות האפשריות על הסיכונים הפיננסיים, תיבה 1, דוח היציבות הפיננסית (מחצית ראשונה, 2022)

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים