הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

שניאורסון אורן

שניאורסון אורן

חוקר, ד"ראגף פיננסי - תחום מדיניות מקרו יציבותית

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

כלכלה פיננסית (B26); בנקאות (G21); מאקרו כלכלה (B22)

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים