הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ביצועים וריביות

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

אשראי לדיור

נתונים חודשיים על פעילות הבנקים בתחום מתן אשראי לדיור. הנתונים מציגים את זרמי  האשראי (כמות ומחיר) בפעילות הבנקים במתן הלוואות למטרת מגורים. הנתונים על ההלוואות שניתנו מפולחים לפי מגזרי הצמדה (אשראי צמוד, אשראי לא צמוד, אשראי נקוב וצמוד מט"ח), ולפי סוג הריבית (ריבית קבועה, בריבית משתנה).  נתונים נוספים הם האשראי שניתן למשקי הבית שלא לצורך רכישת דירה אך במשכון דירת מגורים. כמו כן, ניתן למצוא מידע רב בחתכים שונים על יתרת תיק האשראי לדיור.

ביצועים וריביות

אשראי לדיור - ביצועים וריביות - הלוואות למטרת מגורים - ביצועים, ביצועים לפי מגזרי הצמדה, חלוקה בין ריבית קבועה

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור

אשראי לדיור-ביצועים וריביות-הלוואות בולט ובלון שניתנו לשם רכישת דירת מגורים

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור

הלוואות לדיור - אשראי שמוחזר (בתוך הבנק)

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור

אשראי לדיור-ביצועים וריביות-ביצועים לפי שיעור המימון

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור

אשראי לדיור-ביצועים וריביות-הלוואות שלא למטרת מגורים בבטחון דירת מגורים

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור

אשראי לדיור-ביצועים וריביות-הלוואות שניתנו לשם רכישת דירת מגורים-מטח וצמוד מטח

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור

אשראי לדיור-ביצועים וריביות-הלוואות שניתנו שלא למטרת מגורים בבטחון דירת מגורים-מטי לא צמוד למדד

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור

אשראי לדיור-ביצועים וריביות-הלוואות שניתנו שלא למטרת מגורים בבטחון דירת מגורים-מטי צמוד למדד

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023